OctaVisie levert ondersteuning aan de publieke en private markt bij het ontwikkelen, begeleiden en uitvoeren van brandveiligheidsvraagstukken. Het is een flexibel, creatief, zelfstandig en ambitieus bedrijf met veel ervaring in brandpreventie en brandveiligheid.

Vanuit de jarenlange preventieve en repressieve ervaring levert Octa
Visie de expertise, om de competentie 'risicobenadering' en 'brandveiligheids-scenariodenken' in bredere zin in te kunnen vullen. Er wordt buiten het isolement van de regelgeving gekeken om vooral tot integrale oplossingen te komen, waarbij de regelgeving niet als doel wordt gebruikt, maar als middel om tot het doel te komen: een adequaat en acceptabel veiligheidsniveau!

Al of niet gedetacheerd kan Octa
Visie haar klanten adviseren en ontzorgen.
Copyright © 2012 OctaVisie
Flexibel, creatief, zelfstandig, ambitieus en concurrerend
Welkom bij OctaVisie
projectleiding    -    bouwplantoetsing   -    inspecties     -    bouwbegeleiding    -   brandveilig gebruik    -    gelijkwaardige veiligheid     -    ontruimingsplannen  -   detachering
WYSIWYG Web Builder